Dokumenty

Skupina Across vyznáva základné hodnoty podnikania – transparentnosť, spoločenskú zodpovednosť a etiku. Pravidelne informujeme o našich aktivitách, finančných ukazovateľoch a hospodárskych výsledkoch.