Private Equity

4
projekty

Investície, ktoré posúvajú perspektívne projekty

Investície do Private Equity majú vyššiu mieru rizika, ale aj potenciál vyšších výnosov. V rámci našich private equity aktivít si vyberáme projekty, ktoré sú súčasťou tzv. novej ekonomiky, majú potenciál stať sa „jednorožcami“, teda firmami s hodnotou nad 1 miliardu amerických dolárov a zároveň aby investície do nich zhodnocovali peniaze našich klientov. Akcie niektorých projektov je možné zakúpiť si exkluzívne iba v Across Private Investments..