Naspäť
Vitajte v Across Family Office
15. 03. 2023 Čas čítania: 3 min

Skupina Across na Slovensku spustila koncept family office, ktorý vo vyspelých krajinách funguje už desiatky rokov. Prvý family office rodiny J.D. Rockefellera bol dokonca založený už v roku 1882. Across Family Office poskytuje komplexné služby pri správe, prechode a ochrane rodinného majetku. Zameriavame na tri hlavné oblasti cieľov a potrieb majetných rodín, dodržujeme tzv . princíp troch košíkov, ako sú uvedené na obrázku.

Obr. 1 : Ciele a potreby rodiny vo family office

Pre naplnenie týchto cieľov a potrieb máme k dispozícii tím expertov a nadviazali sme partnerstvá so spoločnosťami, ktoré majú dlhoročné skúsenosti v oblasti:

  • správy finančného majetku s cieľom dlhodobo zhodnocovať investície prostredníctvom multigeneračného portfólia investičného majetku,
  • následníctva v rodinných firmách,
  • príprav rodinných ústav alebo pomoci pri rodinných radách,
  • daňových otázok pri medzigeneračnom prechode majetku,
  • optimalizácie rodinného podnikania a prípravy rodinných holdingov,
  • rodinného práva a ochrany majetku cez nadačný alebo zverenecký fond,
  • oceňovania firiem a fúzií/akvizícií s cieľom ohodnotiť rodinnú firmu, prípadne pomôcť s jej predajom,
  • správy a predaja/kúpy nehnuteľností pri rezidenčných a investičných nehnuteľnostiach,
  • rent manažmentu pri správe nehnuteľností na prenájom.

Pre akých klientov je family office určený?

Našimi klientmi sú mnohočlenné majetné rodiny, ktoré sú vo fáze medzigeneračného prechodu majetku alebo následníctva v rodinnej firme. Mnohí klienti úspešne rodinnú firmu predali a potrebujú zarobené peniaze dlhodobo zhodnocovať a ochrániť pre potomkov.

Služby poskytujeme najmä klientom v strednom veku, keď ich firma dorástla natoľko, že generuje dostatočné zisky, ktoré rodina už nevie investovať späť do firmy a tie treba ďalej zhodnocovať a ochrániť pre ďalšie generácie.

A sú to aj bonitní klienti bez rodiny alebo vo fáze zakladania rodiny, ktorí myslia v predstihu na svoju budúcnosť a ochranu majetku.

Obr. 2: Kedy zvažovať a začať využívať služby family office

Nakoľko téma family office je pomerne komplexná a každá rodina má iné potreby, na zadefinovanie očakávaní a cieľov odporúčame  tvorcom majetku dohodnúť si nezáväznú vstupnú konzultáciu, pokojne aj s členmi rodiny.

Služby Across Family Office vedie Marcel Veršovský, stretnutie s ním si môžete dohodnúť na mversovsky@across.sk alebo telefonicky na +421 948 223 150.

Autor:
Marcel Veršovský

Head of Individual Sales
V spoločnosti Across Private Investments pracuje od roku 2020, zodpovedný je za vedenie tímu investičných konzultantov, budovanie starostlivosti o klientov a  za nastavovanie interných procesov. V rámci svojej profesijnej praxe sa venuje rozvoju obchodníkov a manažérov v roli mentora alebo kouča.