Naspäť
Šesť dôvodov, prečo investovať do Across indexov
19. 01. 2023 Čas čítania: 3 min

Začiatkom roka 2023 sme spustili dôležitú novinku v našej produktovej ponuke – Across indexy. Toto nové investičné riešenie posúva možnosti, akým vieme efektívne spravovať investície našich klientov. Inovatívna forma, ktorú sme použili – obchodovateľné investičné certifikáty sledujúce indexy – nám umožnila vytvoriť vlajkový trhový produkt s parametrami, ktoré sú na slovenskom trhu nevídané.

K dispozícii sú prvé dve Across indexy – Across Equity Index zameraný na akciové investície a Across Bond Index, zameraný na dlhopisové ivestície. Investori tak získajú to najlepšie z obidvoch svetov vo forme verejne obchodovateľných investičných certifikátov. To, ako fungujú, sme opísali v tomto článku.

Každý z indexov predstavuje základný kameň správne nastaveného portfólia. Dôvodov na toto tvrdenie je veľa, ale medzi najdôležitejšie patria:

  1. Efektívne investovanie

Portfólio Across indexov je zložené výlučne z trhových a diverzifikovaných ETF. Výnos Indexov dosiahnutý na finančných trhoch sa tak efektívne odrazí na výkonnosti a „nestratí sa“ niekde medzi vami a finančnými trhmi.

  1. Flexibilita

Portfólio manažér má pevne v rukách zloženie indexov a vie kedykoľvek reagovať na dôležité zmeny na trhu. Indexy tak prinášajú flexibilitu na úrovni aktívne spravovaných fondov.

  1. Nízke náklady

Stopercentné využitie ETF v portfóliu Indexov umožňuje udržať celkové náklady pod 1 % ročne. Across indexy sa tak zaraďujú medzi nízko nákladové investície, najmä v porovnaní s podobnými bežne dostupnými investíciami.

  1. Daňová optimálnosť

Indexy využívajú efektívny daňový režim, vďaka ktorému pre väčšinu investorov platí, že už po roku od investície je akýkoľvek výnos oslobodený od platenia daní.

  1. Transparentnosť a jednoduchosť

Investorom je vždy dostupné (a denne preceňované) kompletné zloženie indexov. Na rozdiel od väčšiny fondov tak nemusíte slepo dôverovať manažérom fondu, kde sú investované vaše úspory.

  1. Vyplatenie bez problémov

Across indexy sú investičné certifikáty vydané jedným z najväčších vydavateľov takýchto certifikátov v Európe – švajčiarskou bankou Vontobel. Tento dôležitý partner je zárukou likvidity a toho, že investor sa k svojim peniazom vždy dostane včas a v plnej výške.

Zoznam dôvodov, prečo sú Across indexy výbornou investičnou príležitosťou, je ešte omnoho dlhší.  Ak sa chcete dozvedieť, ako indexy ochránia vaše úspory pred menovými výkyvmi, či môžete využiť zvýhodnené podmienky na prestup do Across indexov, prípadne o ich ďalších výhodách, kontaktujte svojho investičného konzultanta alebo nám zanechajte kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie: S investíciou je spojené riziko. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.