Investičné fondy

Across CEE Bond Fund

Fond s investičnou stratégiou zameranou na dlhopisy, vhodný pre konzervatívnych investorov. Je daňovo-optimálny vďaka kótovaniu akcií na luxemburskej burze Euro MTF, zároveň rozložením investícií na viacero aktív nie je investor vystavený riziku, ktoré by hrozilo v prípade kúpy iba jedného titulu.