Naspäť
Google spolupracuje s EÚ na regulácii umelej inteligencie
29. 06. 2023 Čas čítania: 2 min

Google aktuálne vedie produktívne rozhovory s orgánmi Európskej únie o zavedení regulácií pre umelú inteligenciu. Riaditeľ spoločnosti Google Cloud Thomas Kurian to privítal a vyjadril sa k niekoľkým návrhom globálnych regulačných orgánov. Tie majú za cieľ obmedziť nekontrolovaný rozvoj tejto technológie. Rýchly nástup AI totiž vyvoláva obavy týkajúce sa straty pracovných miest alebo jej zneužitia na šírenie dezinformácií a skresľovania faktov. Niekoľko najlepších výskumníkov a zamestnancov v radoch Googlu tiež vyjadrilo obavy týkajúce sa rýchlosti, akou sa umelá inteligencia rozvíja.

Google v súčasnosti pracuje na riešeniach, ktoré by mohli vyriešiť problémy rozoznávania obsahu generovaného človekom a obsahu vyprodukovaného umelou inteligenciou. Cieľom je zabezpečiť bezpečné a zodpovedné využívanie AI technológií.

Zákonodarcovia nedávno schválili EÚ AI Act, ktorý bude vyžadovať, aby vývojári pred komerčným uvedením predložili svoje generatívne modely AI na posúdenie. EÚ AI Act má zabezpečiť dohľad nad nasadením systému umelej inteligencie v rámci EÚ a dbá na ochranu autorských práv. Vzhľadom na rastúci význam generatívnej AI technológie je dôležité stanoviť pravidlá a smernice pre jej využívanie. Cieľom je minimalizovať potenciálne negatívne dôsledky a zároveň využívať jej veľký potenciál pre rôzne oblasti, ako je napríklad generovanie hudby, textu alebo kódu v prípade IT sektora.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.