Naspäť
27. TÝŽDEŇ: Sadzby v USA budú rásť aj po lete
03. 07. 2023 Čas čítania: 5 min

Už sa zdalo, že cyklus zvyšovania sadzieb v USA je definitívne za svojim vrcholom a že nás v budúcich rokoch čaká už len cesta smerom nadol. Posledné ekonomické dáta však naznačujú, že ešte k nejakému dodatočnému zvýšeniu sadzieb po lete môže prísť, nakoľko ekonomika nateraz pomerne dobre absorbovala zvyšovanie sadzieb a nespomaľuje tak dramaticky, aby to vyvolalo ráznejšie prejavy v inflácii smerom nadol.

Americká ekonomika je naďalej v dobrej kondícii

Napriek tomu, že v USA zvýšili sadzby za posledný rok o prakticky 5 percentuálnych bodov, ekonomika sa javí byť dobre adaptovateľná. Po marcových turbulenciách na medzibankovom trhu, ktoré centrálne banky vyriešili skorými a efektívnymi zásahmi a zárukami, sa zdá, že ekonomika je na tom dobre. Ak sa pozrieme na revidované dáta HDP za prvý kvartál, tie veľmi pozitívne prekvapili. Očakával sa výsledok na úrovni 1,4 % medzikvartálne a tým, že sa jednalo už o druhý odhad, nebola plánovaná veľká odchýlka od pôvodného výsledku. Prekvapivo, exporty potiahli HDP, čo sa prejavilo na finálnom výsledku, ktorý ukázal, že ekonomika USA v 1Q 2023 oproti 4Q 2022 rástla tempom 2,0 %. Čo je dobrý výsledok a nenaznačuje skĺznutie ekonomiky do recesie, ani silnejšie spomaľovanie, ktoré bolo a je projektované. Nateraz sa ekonomika zdá pomerne odolná a so silnou schopnosťou absorbovať zmenu finančných podmienok na základe rastu úrokových sadzieb. Na margo týchto výsledkov sa zmenili aj očakávania trhu smerom k ďalšiemu vývoju sadzieb. Po lete sa očakáva ešte jedno zvýšenie o 0,25 % na úroveň 5,25 % a potom postupné znižovanie v priebehu budúceho roka. Do konca roka 2024 sa očakáva 5 znížení teda o 1,25 % z 5,25 % – ktoré uvidíme po lete – na 4,0 %.

Graf: Očakávaný vývoj rastu a následného poklesu sadzieb v čase vypočítaný na základe Fed Funds Futures.

Google spolupracuje s EÚ na regulácii AI

Google vedie produktívne rozhovory s orgánmi EÚ o zavedení regulácií pre umelú inteligenciu. Riaditeľ spoločnosti Google Cloud, Thomas Kurian, privítal reguláciu a vyjadril sa k niekoľkým návrhom globálnych regulačných orgánov, ktoré majú obmedziť nekontrolovaný rozvoj tejto technológie. Zákonodarcovia nedávno schválili EÚ AI Act, ktorý by vyžadoval, aby vývojári pred komerčným uvedením predložili svoje generatívne modely AI na posúdenie. Google vyjadruje svoju ochotu spolupracovať s regulačnými orgánmi EÚ a privítal snahu o reguláciu modelov na báze umelej inteligencie. Spoločnosť pracuje na riešeniach, ktoré by mohli vyriešiť problémy rozoznávania obsahu generovaného človekom a obsahu vyprodukovaného umelou inteligenciou. Cieľom je zabezpečiť bezpečné a zodpovedné využívanie AI technológií. EÚ AI Act, ktorý bol schválený, má zabezpečiť dohľad nad nasadením systému umelej inteligencie v rámci EÚ a dbá na ochranu autorských práv. Vzhľadom na rastúci význam generatívnej AI technológie je dôležité stanoviť pravidlá a smernice pre jej využívanie s cieľom minimalizovať potenciálne negatívne dôsledky a zároveň využívať jej veľký potenciál pre rôzne oblasti, ako je generovanie hudby, textu alebo kódu v prípade IT sektora. Rýchly nástup AI vyvoláva obavy týkajúce sa straty pracovných miest alebo jej zneužitia na šírenie dezinformácií a skresľovania faktov. Niekoľko najlepších výskumníkov a zamestnancov v radoch Googlu vyjadrilo obavy týkajúce sa rýchlosti, akou sa umelá inteligencia rozvíja.

Čo prinesie nový týždeň?

Nový týždeň prinesie výsledky prieskumu ISM z USA, ktorý dotazuje približne 300 nákupných manažérov, ktorých žiada, aby ohodnotili relatívnu úroveň podnikateľských podmienok vrátane zamestnanosti, výroby, nových objednávok, cien, dodávok od dodávateľov a zásob. Čím je číslo ISM vyššie tým je nálada v danom sektore lepšia a naopak. V piatok bude zverejnený report z amerického trhu práce, ktorý odhalí rýchlosť rastu platov za mesiac jún. Ukáže to, aká je v USA miera nezamestnanosti(posledná bola na úrovni 3,7 %). A taktiež ukáže koľko nových pracovných pozícií sa v krajine obsadilo v mesiaci jún – v máji to bolo 339 tisíc. Ak dáta prekonajú očakávania znamená to, že ekonomike sa darí a spomaľuje menej ako sa čakalo, čo môže viesť k udržaniu nežiadúcej vyššej inflácií a centrálna banka siahne k ďalšiemu rastu úrokových sadzieb.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.