Naspäť
26. TÝŽDEŇ: Éra Umelej inteligencie práve začína
26. 06. 2023 Čas čítania: 5 min

Konzultačná spoločnosť McKinsley prišla s analýzou dopadov umelej inteligencie na jednotlivé sektory ekonomiky. Vplyv umelej inteligencie (AI) na produktivitu by mohol pridať bilióny dolárov hodnoty do globálnej ekonomiky. Výskumná štúdia spoločnosti odhaduje, že generatívne AI by ročne mohlo pridať 2,6 až 4,4 bilióna dolárov. Na porovnanie, celkové HDP Spojeného kráľovstva v roku 2021 bolo 3,1 bilióna dolárov. Vplyv umelej inteligencie sa vo všetkých odvetviach zvýši od 15 až do 40 percent.

AI bude mať významný vplyv na všetky odvetvia

Približne 75 percent hodnoty, ktorú prípady použitia generatívneho AI môžu priniesť, sa týka štyroch oblastí: zákazníckej podpory, marketingu a predaja, softvérového inžinierstva a výskumu a vývoja. Odvetvia ako bankovníctvo, technológie a prírodné vedy patria medzi odvetvia, ktoré by mohli zaznamenať najväčší dopad na ich príjmy z AI. Napríklad v bankovom sektore, by technológia mohla priniesť hodnotu vo výške ďalších 200 až 340 miliárd dolárov ročne, ak by sa prípady použitia plne uplatnili.

AI má potenciál zmeniť štruktúru práce tým, že rozširuje schopnosti jednotlivých pracovníkov prostredníctvom automatizácie niektorých ich individuálnych činností. Súčasné modely AI a ďalšie technológie majú potenciál automatizovať pracovné činnosti, ktoré dnes absorbujú 60 až 70 percent pracovného času zamestnancov. Do roku 2045 by mohla byť automatizovaná až polovica dnešných pracovných činností. AI môže významne zvýšiť produktivitu práce v celej ekonomike, ale to bude vyžadovať investície na podporu pracovníkov pri prechode na iné pracovné činnosti. Kombináciou AI s ďalšími technológiami by automatizácia práce mohla pridať 0,2 až 3,3 percenta ročne k rastu produktivity. Éra umelej inteligencie práve začína…

Graf: Aké prírastky v ziskoch môže priniesť AI pre jednotlivé sektory (pásmo je od najnižšieho odhadu po najvyšší v mld. USD)?

Tesla ovládla trh nabíjacích staníc v USA

Tesla na nabíjanie svojich vozidiel využíva vlastnú sieť nabíjacích staníc – Tesla Supercharger. Ich dizajn je omnoho užívateľsky príjemnejší ako v prípade klasických nabíjačiek. Konektor je menší, ľahší, kompaktnejší a vo výsledku je sieť aj spoľahlivejšia. Nabíjacie stanica Tesly sa v USA stanú takzvaným severoamerickým štandardom – NACS (North America Charging Standards).

Na tento typ nabíjačiek pristúpili aj GM, ktorý má v USA najväčší trhový podiel predaja vozidiel až 16 % (nezahŕňa len elektrické vozidlá – EV). Začiatkom tohto mesiaca sa pridal Ford, ktorý je trojkou na americkom trhu s podielom 13,4 % (nezahŕňa len EV) a samozrejme aj Tesla s podielom 4 % na americkom trhu s čisto elektrickými vozidlami. Posledným prírastkom bola automobilka Rivian, ktorá sa pridala k plánom využívať NACS iba nedávno – 20. júna.

Akcie Tesly reagovali na tieto informácie ďalším rastom. Očakáva sa, že ďalšie menšie automobilky sa budú musieť v USA prispôsobiť tomuto štandardu, prípadne k svojim vozidlám dodávať redukciu na pripojenie do tejto siete. V opačnom prípade by si museli budovať vlastné nabíjacie stanice, čo sú obrovské náklady na infraštruktúru.

Tesla si týmto krokom zabezpečuje, že bude ovládať väčšinu „čerpacích staníc“ v USA. Príjmy z využívania siete a predaja vlastnej elektriny budú dodatočným príjmom Tesly, na ktorý sa firma už dlhodobo zameriava. Otázkou bude, ako sa k tomuto kroku postavia európske automobilky. Prechod na NACS by znamenal, že Tesla môže byť dominantným nabíjacím bodom do budúcnosti aj v EÚ. Ak však na NACS automobilky neprejdú, budú musieť svoje autá predávané do USA upraviť na tento štandard alebo dodávať redukcie tak, aby ich americkí zákazníci mohli bez problémov využívať.

Čo prinesie nový týždeň?

Nový týždeň bude pomerne chudobný na makroekonomické dáta. Uvidíme objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktoré viac naznačia vývoj hĺbky spomalenia ekonomiky. Tovary dlhodobej spotreby sú takzvané cyklické tovary – práčky, elektronika, autá a mnohé zariadenia, ktoré kupujeme len raz za čas. V prípade ekonomického spomalenia sú práve tieto tovary prvé, ktorých nákup odkladáme na neskôr – keď sa ekonomická situácie zlepší. Práve preto má zmysel sledovať objednávky tovarov dlhodobej spotreby, lebo nám to lepšie ukazuje spotrebiteľské správanie a nálady v ekonomike.  Koncom týždňa budú zverejnené výsledky európskej inflácie za jún, ktoré by mali poklesnúť z 6,1% na 5,7%.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.