Naspäť
12. TÝŽDEŇ: Centrálne banky odvrátili za 7 dní potenciálnu finančnú krízu
20. 03. 2023 Čas čítania: 4 min

Minulotýždňový bankrot Silicon Valley Bank (SVB) mnohí prirovnávali k bankrotu Lehman Brothers z roku 2008. Je to však úplne iná situácia. Centrálne banky si práve pri páde Lehman Brothers zažili, čo to znamená nechať zlyhať systémovo dôležitú banku. Tento scenár sa už nemôže nikdy zopakovať a uplynulý týždeň hlavné centrálne banky sveta ukázali svoju pripravenosť a odhodlanosť konať v prípade stresovej situácie, čím uhasili paniku v bankovom sektore.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Po páde SVB sa pozornosť investorov presunula na Credit Suisse – najslabšie ohnivko v reťazi medzibankového trhu. SVB mala dostatočne kvalitné aktíva, ale nezvládla „run na banku“ a výber depozít viac ako 40 mld. USD v jeden deň. Práve to ich doviedlo k nútenej správe. Britská HSBC kúpila britskú vetvu SVB za 1 libru a v priebehu tohto týždňa bude regulátor v USA prijímať ponuky na odkup americkej časti SVB a Signature Bank.

Na margo týchto problémov s okamžitou likviditou FED zaviedol nový program tzv. núdzovej likvidity pre banky, ktorý môžu použiť v prípade enormného náporu na výbery depozít. Fedu ako kolaterál založia cenné papiere a okamžite im poskytne potrebnú likviditu na preklenutie stresovej situácie.

Graf 1: Bilancia Fedu ukazuje, že úverová linka je živá a aktíva centrálnej banky sa zvýšili, teda poskytla likviditu bankovému sektoru

Fed za posledný týždeň zvýšil bilanciu o 300 mld. USD. Pôžičky v rámci diskontného okna vzrástli za jeden týždeň o 140,5 mld. dolárov. Ďalších 142 miliárd dolárov v pôžičkách bolo poskytnutých depozitným inštitúciám a 11,9 mld. bolo poskytnutých z nového programu Bank Term Funding Programme.

Saudsko-arabská banka odmietla v stredu navýšenie kapitálu v Credit Suisse s tým, že z regulačného hľadiska nemôžu ako najväčší akcionár banky presiahnuť 10 %. Na toto stanovisko akcie reagovali poklesom o viac ako 20 %. Dodatočnú likviditu v objeme 50 mld. frankov poskytla Swiss National Bank (SNB), aby stabilizovala celú situáciu, na čo akcie banky reagovali rastom o 20 % k 16.03.2023. Pôžička núdzovej likvidity je prakticky to isté, čo po páde SVB zaviedol Fed – banka získala pôžičku extra likvidity, aby preklenula stresový okamih.

V oboch spomenutých prípadoch bola spúšťačom problémov panika šíriaca sa verejným priestorom, v médiách a na sociálnych sieťach, nie bilancie bánk samotné. Ani v prípade SVB ani v prípade Credit Suisse sa nejedná o straty z nesplácaných úverov alebo iných toxických aktív. Banky nedržia 100 % depozít, len zákonom nariadené minimum, čo prakticky znamená, že „run na banku“ nemusí prežiť ani zdravá banka. V dobe sociálnych sietí a rýchleho šírenia informácií, kedy má poplašná správa schopnosť šíriť sa až 10x rýchlejšie ako pozitívna informácia, je náročné udržať si rácio pri posudzovaní dôsledkov zo strany veriteľov.

SNB Credit Suisse nenechá zbankrotovať. Banka je druhá najväčšia vo Švajčiarsku a jej bankrot by ohrozoval vnímanie Švajčiarska ako bezpečného finančného centra. Vo svete je až na 70. mieste podľa veľkosti bilancie. Jej reštrukturalizácia a ozdravenie potrvá roky, ako tomu bolo v prípade nemeckej Deutsche Bank, ktorá si podobným ozdravením prechádzala v poslednej dekáde.

Graf 2: Vývoj ceny švajčiarskej banky Credit Suisse

ZAUJALO NÁS

Európska centrálna banka včera navýšila úroky o 0,5 % tak; ako deklarovala už pred mesiacom na úroveň 3,5 %. Zároveň nezabudla dodať, že nástroje, ktoré má, sú dostatočné na zabezpečenie likvidity v európskom bankovom sektore a je pripravená v prípade potreby konať v rozsahu, v akom to bude potrebné. Nie je v nikoho záujme, aby finančný sektor zaznamenal infarkt v podobe kolapsu z roku 2008. Centrálne banky poučené z tohto prípadu vedia, ako dnes konať v prípade neopodstatnenej paniky a ako doslova „zmiesť zo stola“ obavy o finančný sektor.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

V stredu bude Fed rozhodovať o nastavení menovej politiky a výške úrokových sadzieb, rovnako ako čínska PBOC. Dôležité dáta uvidíme aj z realitného trhu v USA.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.